September: veel meer SPAM & virussen in email

2 oktober 2007

De afgelopen maand september zijn er meer dan één miljoen berichten gekomen bij het mailfilter van Bratpack. Daarvan is uiteindelijk slechts een kleine 10% afgeleverd bij de geadresseerde. Liefst 90% van de berichten bestond uit SPAM & virussen:

- 2% van de berichten bevatte één of meer virussen
- 4% van de berichten bevatte trefwoorden waardoor het zeker was dat het SPAM betrof
- 30% van de berichten was afkomstig van "ongeldige" emailadressen
- 54% van de berichten was afkomstig van dubieuze emailservers

Uit het klantenonderzoek, dat Bratpack onlangs heeft gehouden, is gebleken dat meer dan 95% van de gebruikers tevreden tot zeer tevreden is over de effectiviteit van het SPAM filter.