Onderhoud server Bratsites afgerond

27 augustus 2007
Tussen 13:00 en 14:00 uur vanmiddag hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden aan de server van Bratsites. Dit onderhoud is reeds aangekondigd in de email van afgelopen vrijdag. Zonder offline te zijn geweest, zijn alle sites overgezet op een nieuwe server en is het beheersysteem weer toegankelijk.