Nieuwe anti SPAM policy Bratpack

28 februari 2007

Met ingang vanaf heden heeft Bratpack haar anti SPAM policy vernieuwd. In deze policy wordt duidelijk uitgelegd welke emailadressen er wél en welke er níet gebruikt mogen worden voor nieuwsbrieven en mailings. Bovendien wordt expliciet vermeld dat het versturen van SPAM (of iets wat daarop lijkt) direct leidt tot het afsluiten van alle internetdiensten en, een boete van € 10.000,= per gegronde klacht.

Deze policy is van toepassing op iedereen die emailings of nieuwsbrieven via Bratpack verstuurd en kan op deze pagina gelezen worden.