Wat te doen tegen de terreur van SPAM?

11 februari 2007

Weekblad Elsevier heeft deze week een interessant omslagartikel wat gaat over het meest irritante probleem wat de gemiddelde internetgebruiker aantreft in zijn mailbox: SPAM. Zoals u inmiddels weet heeft Bratpack in 2006 een nieuwe, geavanceerd SPAM filter in gebruik genomen wat zichzelf inmiddels bewezen heeft. Zo zijn er de afgelopen in totaal 108.693 emailberichten op onze servers binnengekomen. Daarvan was slechts 15,85% procent goede email die ook daadwerkelijk afgeleverd is.

De andere 84,15% bestond dus uit SPAM en andere gevaarlijke email. Een kort overzicht:

  • Liefst 3% van de berichten bevatte een virus;
  • Van 4,5% van de berichten kon niet vastgesteld worden of het SPAM was, deze berichten zijn in potentie niet gevaarlijk en dus (voorzien van een melding) afgeleverd;
  • De overige 76,65% bevatte ongewenste reclame, aanbiedingen, gevaarlijke bestanden of links naar dubieuze websites.

Het aantal vragen en klachten over SPAM berichten dat bij Bratpack binnenkomt is sinds de ingebruik name van het SPAM filter vrijwel nihil. Ook het aantal onterecht geblokkeerde berichten was de afgelopen maanden op één hand te tellen.

Meer informatie over SPAM: