Cookiewet en Google Analytics

21 augustus 2012

Zoals u in ons vorige artikel over de cookiewet ook heeft kunnen lezen valt Google Analytics helaas niet onder de uitzonderingen van de cookiewet. Bezoekers kiezen er niet altijd voor om cookies te accepteren en dit effect zien we direct terug in de statistieken. Vaak zien we een enorme afname in het aantal bezoekers. Dit betekent niet dat er ook daadwerkelijk minder bezoekers op de website zijn, maar in de rapportages worden dan niet alle bezoekers meegenomen. Dit maakt analyse en optimalisatie een stuk lastiger. Statistieken zijn nu niet meer accuraat en kunnen een verkeerd beeld geven.

Het kan namelijk voorkomen dat op een dag van de 100% bezoekers, 70% de cookies accepteren. Stel nu dat de dag daarna uw website evenveel bezoekers heeft, maar slecht 30% de cookies accepteert. U ziet dan een grote daling in de statistieken, terwijl dit niet het geval is.

Cookiewet en conversies
Ook kan het plaatsen van de cookie vermelding zorgen voor een conversie verlaging aangezien bezoekers de pop-up vermelding als vervelend ervaren of niet begrijpen wat er precies gevraagd wordt en de website weer verlaten. Hier valt helaas niks aan te doen, behalve de vermelding uit te zetten, maar dan voldoet u niet meer aan de wetgeving.

Cookiewet en Bratpack
Bratpack heeft een systeem ontwikkeld waarmee u ook kan voldoen aan de cookiewetgeving, mits uw website door Bratpack is ontwikkeld. Neem contact met ons op als u uw website wilt aanpassen zodat deze voldoet aan de nieuwste wet- en regelgeving.

In dit systeem zijn 3 mogelijkheden om de cookiemelding op de website te tonen. Elke mogelijkheid heeft zijn voor- en nadelen.

Mogelijkheid 1; Middels een scherm dat getoond wordt bij het openen van de website.
De bezoeker krijgt een pop-up vermelding met daarin uitleg over cookies en de bezoeker moet vervolgens kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. Zonder een keuze te maken kan de bezoeker niet door naar de website. Deze mogelijkheid zorgt er wel voor dat procentueel gezien de meeste bezoekers de cookies accepteren. Aan de andere kant kan deze mogelijkheid er ook voor zorgen dat bezoekers de website verlaten zonder een keuze te maken.

Mogelijkheid 2; Middels een balk aan de onderzijde van de website
Bezoekers kunnen de website wel bezoeken, alleen totdat bezoekers in de balk de cookies accepteren worden de cookies niet geactiveerd en dus worden ook de statistieken in Google Analytics niet gemeten. Ook wordt deze balk op elke pagina getoond totdat de bezoeker een keuze maakt. Bij deze mogelijkheid kunt u ook aangeven hoelang de balk getoond moet worden. Het voordeel van deze mogelijkheid is dat de bezoeker er minder hinder aan zal ondervinden en dus minder snel de website zal verlaten. Het grote nadeel is dat bezoekers waarschijnlijk minder snel een keuze maken om cookies te accepteren of te weigeren wat weer resulteert in een sterke daling in de statistieken.

Mogelijkheid 3; Middels een balk aan de bovenzijde van de website
Deze mogelijkheid toont de balk op dezelfde manier als mogelijkheid 2, alleen nu aan de bovenkant van de website.

Het is mogelijk in het beheersysteem van Bratpack bij de Cookiewetgeving bij punt 3 voor de optie "Wel cookies inladen" te kiezen, maar dan voldoet u niet aan de wetgeving. Bezoekers zullen dan gemeten worden totdat ze aangeven dat ze cookies willen weigeren. Wettelijk gezien niet correct maar in de praktijk is dit wel de meest gekozen optie.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.