10 jaar Bratpack: vandaag geen feest, wel een donatie

11 mei 2012

Beste relatie,

Op 6 februari bestond Bratpack alweer 10 jaar: een mijlpaal voor ons bedrijf! Uiteraard hebben we dit, in besloten kring, gevierd.

Omdat we de afgelopen jaren al een aantal bijeenkomsten, recepties en openingen hebben georganiseerd hebben we in 2012 geen groots feest in de agenda gezet. In plaats daarvan hebben we besloten om de vereniging waar Bratpack ooit ontstaan is, voetbalvereniging Zwanenburg, een financiële donatie te geven. Vanuit het vrijwilligerswerk dat de oprichters van Bratpack, Peter, Frank en Edwin, destijds deden is het bedrijf Bratpack ontstaan. De vereniging is druk bezig om de financiën voor een nodige verbouwing rond te krijgen: daarom is dit een mooi moment om de club een steuntje in de rug te geven!

Uiteraard zijn wij ook u, als relatie van Bratpack, veel dank verschuldigd. De afgelopen 10 jaren zijn we sterk gegroeid en we willen u, mede namens onze 15 medewerkers, van harte bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. We gaan ervan uit dat we, samen met u, ook de komende 10 jaar verder kunnen groeien op het internet!

Bedankt voor uw vertrouwen en de samenwerking.

 

Peter Hut, Frank de Lange & Edwin Meijer