Nieuwe websites van Bratpack!

13 april 2012

Ook de afgelopen weken zijn er weer een aantal nieuwe websites online gegaan. Voor het Flevo-Landschap is de website van de Archeoroute gelanceerd, die zich richt op basisschool-kinderen. Via QR codes die op Schokland zijn geplaatst kunnen ze extra informatie over dit gebied lezen. Voor de Stichting Tuinpromotie Nederland is de website www.tuinweb.nl vernieuwd die aansluit op de Floriade die momenteel in Venlo geopend is. Tenslotte hebben we voor Olympia's Tour, de grootste meerdaagse wielerronde van Nederland, de website ook vernieuwd: www.olympiastour.com