Let op: Regelgeving SPAM flink aangescherpt

25 juni 2009

Het spamverbod dat sinds 2004 geldt voor consumenten, gaat per 1 oktober (was: 1 juli) ook gelden voor zakelijke ontvangers. U moet vanaf dat moment vooraf toestemming hebben om te mogen communiceren per e-mail. Ook voor uw bestaande adressenbestand is die toestemming verplicht.

U mag alleen nog commerciële e-mails en faxen sturen als:
- u vooraf toestemming heeft van de ontvanger. Deze toestemming moet bewust gegeven zijn.
- u 'gelijksoortige' producten en diensten aanbiedt aan bestaande klanten;
- u in elke mail de mogelijkheid biedt om verdere toezending te stoppen (opt-out).

Het gaat hier niet alleen om zakelijke e-mail, maar het spamverbod geldt vanaf 1 oktober voor alle elektronische communicatiediensten en -netwerken (inclusief sms, mms en fax).

Ontvangers met klachten over zakelijke spam kunnen terecht op www.spamklacht.nl. De OPTA kan waarschuwingen uitdelen en boetes opleggen tot maximaal 450.000 euro. Gebruikers van het nieuwsbriefsysteem van Bratpack zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor hun database en het adressenbeheer. Twijfelt u of uw adressenbestand voldoet aan de nieuwste regels? Neem dan gerust even contact met ons op.