Fraudewaarschuwing Network Mediagroup (NMG)

19 maart 2009

Momenteel ontvangt SIDN veel klachten over aanmaningen die .nl-domeinnaamhouders ontvangen van Network Mediagroup (NMG). Houders van een .nl-domein worden door NMG benaderd via een aanmaning. Hierin wordt gewezen op het uitblijven van een betaling voor de registratie van hun domeinnaam onder andere extensies, zoals .eu, .info of .com. Zij bieden aan deze varianten alsnog te registreren en vragen daar € 229 voor. Wij raden iedereen met klem aan niet over te gaan tot betaling.

Optreden waar mogelijk
SIDN zal voor zover mogelijk hard optreden tegen deze praktijken. Wij kunnen echter alleen actief optreden tegen de fraudeurs als daar rechtsgronden voor zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als wanneer het bedrijf u namens SIDN zegt te benaderen. Voor zover ons bekend is hiervan geen sprake. Mocht u hierover informatie hebben, dan ontvangen wij die graag van u (support@sidn.nl).

Fraudemeldpunt
Registrars en domeinnaamhouders die op de hierboven beschreven of soortgelijke wijze benaderd zijn, adviseren wij met klem niet in te gaan op de aanbieding van NMG. U kunt melding maken van het frauduleuze handelen via www.fraudemeldpunt.nl. Dit is het landelijke meldpunt voor advertentie- en acquisitiefraude.

Bron: SIDN