Nieuw voor tuincentra: folders per digitale nieuwsbrief

17 februari 2009
Bezoekers van uw tuincentrum of website melden zich aan voor de digitale nieuwsbrief. Iedere keer dat uw tuincentrum aan een folder deelneemt, wordt er automatisch een nieuwsbrief klaargezet. Deze is uiteraard opgebouwd in uw huisstijl en bevat ook de openingstijden van uw tuincentrum. Naast de folder kunt u ook uw eigen nieuwsberichten invoeren. De folder wordt verzonden op de dag dat deze ingaat: geheel automatisch en precies op het juiste moment!

Om het nog makkelijker te maken voor u worden af- en aanmeldingen automatisch geregistreerd in uw adressenbestand. Ook kunt u zelf nieuwsbrieven verzenden, mocht u niet deelnemen aan een folder of een eigen bericht hebben. U kunt daarbij denken aan verruimde openingstijden, speciale opruimingen en eigen aanbiedingen.

De kosten van deze digitale nieuwsbrieven bedragen € 50,= per maand, inclusief maximaal 250.000 te verzenden digitale nieuwsbrieven.