Zakelijk SPAM verbod per 1 juli 2009

28 januari 2009

Het Nederlandse verbod op het versturen van ongevraagde elektronische berichten met commercieel, charitatief of ideëel doel, oftewel spam wordt uitgebreid. Vanaf 1 juli 2009 wordt ook het versturen van spam aan bedrijven, zonder voorafgaande toestemming van de ontvanger, verboden. Tot nu toe is enkel het versturen van spam aan natuurlijke personen verboden, OPTA houdt hier sinds 2004 toezicht op. Het versturen van spam vanuit Nederland is sinds die tijd met 85% afgenomen.

Hoofd internetveiligheid van OPTA, Daan Molenaar is blij met de uitbreiding van het verbod: “Spam-berichten schaden het vertrouwen dat consumenten hebben in het internet en e-mailverkeer. Bovendien levert spam een kostenpost op voor het bedrijfsleven, niet alleen in de vorm van productiviteit omdat medewerkers de berichten moeten verwijderen, maar ook financieel. Wereldwijd is 90% van alle e-mailverkeer spam, dat betekent ook dat 90% van de capaciteit van alle servers gebruikt wordt om spam door te sturen. Daarnaast moeten bedrijven investeren in het beveiligen van netwerken en in spamfilters. Met de uitbreiding van het verbod kan OPTA effectiever optreden tegen spam.”

OPTA handhaaft het spamverbod op basis van klachten die ingediend worden via www.spamklacht.nl. Sinds 2004 zijn bijna 49.000 klachten binnengekomen. Op basis van deze klachten heeft OPTA 72 waarschuwingen uitgedeeld, 2 lasten onder dwangsom opgelegd om bedrijven te dwingen te stoppen met het versturen van spamberichten, en 20 boetes opgelegd van in totaal 1.564.000 euro.