Nog meer Bratpacks!

17 december 2008

Dat het woord Bratpack velen heeft geïnspireerd om iets nieuws, creatiefs of opmerkelijks te doen zal u niet ontgaan zijn. De Bratpack is ook een bekende literaire stroming en daarvan kwam we de volgende cartoon tegen:

Bratpack

In 2006 is in het Oosten van Nederland de band Bratpack geformeerd. Qua muziekstijl komt het absoluut niet overeen met hetgeen er in ons eigen kantoor wordt gedraaid, maar het geeft wel aan dat “Brat Pack” een creatief uitgangspunt heeft. De cartoons die de band gebruikt spreken voor zich, degenen die iets willen lezen of horen kunnen terecht op de MySpace van Bratpack: http://www.myspace.com/bratpackontheattack.

Bratpack