Vijf manieren om Google van de markt te drukken

4 augustus 2008

1. Concurreer van binnenuit
Ga werken bij Google, leer alles wat je kunt leren en begin vervolgens je eigen zoekmachine. Dat deden de initiatiefnemers van Cuil (spreek uit: cool): Russell Power en Anna Patterson. De laatste verliet Google in 2006 om eigen zoekpatenten te deponeren. Een kapitaalinjectie van 33 miljoen dollar deed de rest.

Cuil ordent gevonden resultaten 'niet met een oppervlakkige populariteitstest zoals Google', maar op basis van de inhoud, de coherentie en de structuur van de webpagina's zelf. Cuil claimde groter, sneller en beter te zijn dan Google, op zowat alle terreinen, maar de pretenties worden niet waargemaakt. Google onttronen is zo simpel nog niet.

2. Ga spammen
Google begint aardig vervuild te raken met irrelevante webpagina's waarop alleen maar (irrelevante) links staan of webpagina's die producten of diensten onder de aandacht brengen. Dat is het resultaat van SEO (Search Engine Optimalization), een soort advertentiespammen. SEO adviseurs weten zo langzamerhand heel goed de resultaten van Google te beïnvloeden en dat maakt Google er natuurlijk niet populairder op. Probleem is dat iedere troonopvolger met dezelfde overlast te maken zal krijgen.

3. Leid de aandacht af
Zorg dat Google helemaal geen concurrentie van betekenis meer heeft en sla toe zodra de aandacht verslapt. Niet onmogelijk, want AltaVista, tot eind jaren negentig nog de ongekroonde zoekkoning, werd uiteindelijk ook lui en dus door Google gepasseerd.

Het is dat Google wakker blijft door de concurrentie met Microsoft, maar het gebrek aan focus - Android, Gmail, Google Earth en tal van andere projecten - zou Google op lange termijn wel eens fataal kunnen worden. Vooralsnog blijft Google fanatiek sleutelen aan de zoekresultaten.

4. Koop een concurrent
Dat is wat Microsoft heeft geprobeerd met Yahoo, maar die zag niks in het verstandshuwelijk. Bovendien is het de vraag of de zoeksystemen van beide bedrijven na de fusie meteen in elkaar waren geschoven. Yahoo en Microsoft Search leveren samen nog geen betere zoekmachine op, zoals ook metazoekmachines (die de resultaten van meerdere zoekmachines indexeren) niet per definitie beter zijn dan Google. De beste manier is een veelbelovende nieuwkomer over te nemen en die met veel marketinggeweld in de markt zetten.

5. Zoek een specialisme
Startups als Powerset (overgenomen door Microsoft) en Hakia ontwikkelen technieken gebaseerd op natuurlijke taal, zodat je de zoekmachine ook echt een vraag kunt stellen. Bijvoorbeeld: wie is de premier van Nieuw Zeeland? Misschien niet echt nieuw, maar door Google nog niet opgepakt. Powerset zoekt momenteel alleen in Wikipedia artikelen. Hakia is een semantische zoekmachine, maar ook daar zijn de zoekresultaten tot nu nog niet beter dan Google.

Het probleem: Google heerst op de zoekmachinemarkt, zowel qua technologie als qua marktaandeel. Daar lopen alle 'Google-killers' vroeg of laat op stuk. In 2003 leek WiseNut nog de grote belofte, in 2004 was het Clusty, maar het bleven muurbloempjes.

Het grootste succes is tot nu toe YouTube, dat zijn eigen (video)content doorzoekbaar maakte. YouTube streefde zelfs al gauw Google Video voorbij. But if you can't beat them, buy them: in 2006 kocht Google YouTube voor 1,65 miljard dollar.

Kansen liggen momenteel vooral op het mobiele vlak, daar moet Google zich nog wel bewijzen. Oftewel: wie begint Mooble?

Bron: Webwereld